“Etkinlikler” sayfasında yayımlanmasını istediğiniz sınai mülkiyet ve yönetimi ile ilgili konulardaki etkinlikler için aşağıdaki adrese bildirimde/talepte bulunabilirsiniz:  

bilgi@teknolojitransferi.gov.tr