TTH Türkiye Projesi Kapanış Konferansı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Yatırım Fonu tarafından desteklenen, nihai yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu Teknoloji Transfer Hızlandırma – TTH Türkiye Projesi 2016 yılı başından beri Bpifrance (FR) ve VentureWell (US) işbirliğinde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı - TTGV liderliğinde yürütülmektedir.

 

TTH Türkiye Projesinin önemli amaçlarından birisi Türkiye’deki Teknoloji Transfer Ofislerinin Ar-Ge ticarileştirme yetkinliklerinin artırılarak üniversite ve sanayi arasında etkin rol oynamalarının sağlanmasına destek olunmasıdır. Söz konusu hedef doğrultusunda pek çok faaliyet gerçekleştirilmiştir.

 

14 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da “Technology Transfer: Breakthrough to Excellence” temalı TTH Türkiye Projesi Kapanış Konferansı düzenlenmiş olup, etkinlikte yapılan sunumlara http://www.ttaturkey.org/57/presentations adresinden ulaşılabilmektedir.

×