08.02.2014

TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı

Enstitümüz ile TÜBİTAK işbirliğinde 21.09.2006 tarihinde hayata geçirilen TÜBİTAK 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 15.11.2013 tarihi itibariyle sonlandırılmış, TPE ile TÜBİTAK işbirliğinde 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı yürürlüğe konmuştur.

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması amacıyla TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı adı altında yeni bir teşvik sistemi hayata geçirilmiştir.

Ulusal ve uluslararası patent başvuruları ve belgeleri için hibe şeklinde verilecek desteklerle ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi
http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=113

×