10.02.2014

TÜBİTAK 1513 Programı kapsamında 10 üniversiteye daha Teknoloji Transfer Ofisi Desteği

TÜBİTAK, üniversitelerimizin bünyelerindeki Teknoloji Transfer Ofislerini (TTO) güçlendirmek ve yenilerinin kurulmasını teşvik etmek amacıyla 10 üniversiteye daha yıllık 1 milyon liraya kadar hibe desteği veriyor. 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından geçen yıl ilk kez “1513 Teknoloji Transfer Ofisi Destek Programı” adı ile yeni bir program başlatılmış ve 10 adet üniversite destek almaya hak kazanmıştır. İlk yılda destek almaya hak kazanan üniversiteler aşağıda yer almaktadır:

 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Sabancı Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi

Söz konusu program kapsamında 2014 yılından itibaren desteklenmek üzere, 26.12.2013 tarihinde 10 üniversite daha açıklanmıştır. Başvuru yapan 36 üniversite içinden destek almaya hak kazananlar aşağıda yer almaktadır:

 • Anadolu Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • İstanbul Şehir Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Uludağ Üniversitesi

Yıllık 1 Milyon TL’ye kadar verilecek hibe desteğin süresi, her yıl yapılacak değerlendirmeler ile 10 yıla kadar uzatılabilecektir. Destek kapsamında; personel giderleri, ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, hizmet alımı, toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik ücretleri ve genel giderler karşılanacaktır.

TTO’ların aşağıda belirtilen 5 ana faaliyet alanı ile ilgili hizmetleri sunması beklenmektedir:

 • Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri
 • Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
 • Proje geliştirme/yönetim hizmetleri(üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri)
 • Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri
 • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

×