19.02.2014

Buluşların ticarileştirilmesine kurumlar ve gelir vergisi indirimi

Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşların ticarileştirilmesinden elde edilen gelirler için % 50 kurumlar ve gelir vergisi istisnası getirildi.

“Yerli patentlerin lisanslanmasına ilişkin verilerin Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenli olarak izlenmesi ve lisans gelirlerinin artırılması için gerekli mekanizmaların geliştirilmesi” başlıklı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 2011/108 sayılı Kararı ile Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesinin “Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik teşvik imkanlarının arttırılması” başlıklı eylem maddesi kapsamında, Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü) ile Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, taslak kanun maddeleri hazırlanmıştır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Torba Kanun  içerisine dahil edilen söz konusu maddeler, 14.01.2014 tarihindeki komisyon görüşmelerinde kabul edilerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilmiştir.  TBMM’den 06.02.2014 tarihinde geçen yasa (Kanun No. 6518), 19.02.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu kanun maddeleri ile ilgili ikincil düzenlemelerin de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Enstitümüzün yürüteceği ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılması planlanmaktadır.  

Söz konusu gelişme neticesinde, Enstitümüz sorumluluğunda yürütülen 2011/108 Sayılı BTYK Kararı “Teşvik” başlıklı çalışmaları kapsamında geliştirilen 5 teşvik mekanizmasından ilki olan ve sınai mülkiyetlerin en yaygın ticarileştirme şekilleri arasında yer alan lisans ve devir işlemlerinden ve üretiminden elde edilen gelirlerden alınan vergilerde indirim öngören “Sınai Mülkiyet Ticarileştirme Teşviği” ile ilgili somut adımlar atılmış olmaktadır.

×