21.01.2015

Değişim için Fikirler Ödülleri

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), 2015 Sürdürülebilir Kalkınma Yılı etkinlikleri çerçevesinde 14 Nisan 2015 tarihinde Cenevre'de “Değişim için Fikirler Ödülleri” etkinliği düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 70. kuruluş yılında üye ülkeler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili 2015 sonrası kalkınma gündemini belirlemek amacıyla eylül ayında bir araya gelecektir.

Bu kapsamda UNECE de, sürdürülebilir kalkınma temasını vurgulamak amacıyla, sosyal ve çevresel etki potansiyeline sahip yenilikçi ürün, hizmet ve fikirleri ödüllendirmek istemektedir.

Söz konusu ödül için, UNECE üyesi 56 ülkeden birinde ikamet eden aşağıdaki taraflar 28 Şubat 2015 tarihine kadar başvuruda bulunabilecektir:
-          21.01.2013 tarihinden sonra kurulmuş firma ya da kar amacı gütmeyen kuruluşlar
-          firma ya da kar amacı gütmeyen kuruluş kurmayı planlayan üyelerden oluşan gruplar
-          yeni bir ürün veya hizmet geliştirmek için bir firma ile ortaklık kurmak isteyen üniversite mezunu ve/veya araştırmacılardan oluşan takımlar

Detaylı Bilgi
Başvuru Formu

×