04.02.2015

TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı 2014 yılı çağrı sonuçları açıklandı

2014 yılında açılan TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı çağrısı kapsamında başvuru yapan 11 üniversite içinden 5 üniversite (Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi) daha destek almaya hak kazandı. Böylece, 2012 yılından bugüne programdan yararlanmaya hak kazanan üniversite sayısı 25’e ulaştı. Programla ilgili sözleşme imza töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla 04 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “Üniversitelerde Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi - Teknoloji Transfer Ofislerinin Desteklenmesi [2011/104-a]” başlıklı kararı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından 2012 yılında “Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı [1513]” oluşturulmuştur.

Program kapsamında TÜBİTAK, üniversitelerimizin bünyelerindeki Teknoloji Transfer Ofislerini (TTO) güçlendirmek ve yenilerinin kurulmasını teşvik etmek amacıyla yıllık 1 milyon liraya kadar hibe desteği vermektedir.

Program için yapılan çağrılar, her yıl açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi listesinde ilk 50’ye giren üniversitelere açıktır. Yıllık 1 Milyon TL’ye kadar verilecek hibe desteğin süresi, her yıl yapılacak değerlendirmeler ile 10 yıla kadar uzatılabilmektedir. Destek kapsamında; personel giderleri, ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, hizmet alımı, toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik ücretleri ve genel giderler karşılanmaktadır.

Programın başlangıcı olan 2012 yılında on adet üniversite (Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi) destek almaya hak kazanmıştır. 2013 yılında on yeni üniversite (Anadolu Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi) daha destek almaya hak kazanmıştır.


> Detaylı bilgi

×