16.02.2015

“Teknoloji Bankası” kurulması çalışmaları ülkemizde yürütülüyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için “Teknoloji Bankası - Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Destekleme Mekanizması” kurulması çalışmalarına ülkemiz ev sahipliği yapıyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından atanan “Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli”, kurulması planlanan teknoloji bankasının kapsamı, fonksiyonu, organizasyonel yapısı ve BM ile ilişkisi gibi konularda öneriler hazırlamakla görevlendirildi.

Uzmanlar paneli, anılan görev kapsamında ilk toplantısını 16-17 Şubat 2015 tarihlerinde TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçekleştirdi. İkinci ve son toplantısını Temmuz 2015’te yapmayı planlayan panel, sonrasında bir çalışma raporu hazırlayarak BM Genel Sekreteri’ne sunacaktır.

Bir başkan ve en az gelişmiş bazı ülkelerden temsilciler ile bu ülkelerin kalkınma ortağı olan güney ve kuzey yarımküreden ülkelerin temsilcilerinden oluşan panel, toplam 11 kişiden oluşmaktadır. Panel üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Romain Murenzi (Panel Başkanı) (Ruanda) / Direktör, Dünya Bilimler Akademisi, İtalya
Mohamed Hassan (Sudan) / Eş-Başkan, IAP; Yönetim Kurulu Başkanı, Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU)
Bruce Lehman (ABD) / Yönetim Kurulu Başkanı, Uluslararası Fikri Mülkiyet Enstitüsü
Tebello Nyokong (Güney Afrika) / Profesör, Kimya ve Nanoteknoloji, Rhodes Üniversitesi
Dorte Olesen (Danimarka) / Profesör, Danimarka Teknik Üniversitesi
Posh Raj Pandey (Nepal) / Yönetim Kurulu Başkanı, Güney Asya Ticaret, Ekonomi ve Çevre Gözlem Teşkilatı
Michèle Duvivier Pierre-Louis (Haiti) / Direktör, Bilgi ve Özgürlük  Vakfı
Firdausi Qadri (Bangladeş) / Direktör, Aşı Bilimleri Merkezi
Fang Xin (Çin) / Daimi Üye, Çin Bilimler Akademisi; Üye, Daimi Komite, Çin Kongresi; Başkan Yardımcısı, Üçüncü Dünya Ülkeleri Bilimde Kadınlar Teşkilatı
Hakan Karataş (Türkiye) / Daire Başkanı, Uluslararası İşbirliği Dairesi, TÜBİTAK
Gyan Chandra Acharya / Genel Sekreter Yardımcısı, En Az Gelişmiş Ülkeler Sorumlusu, Birleşmiş Milletler

İstanbul’da 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen “IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı’nda dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, EAGÜ’ler için kurulacak “Teknoloji Bankası” yapısına ülke olarak ev sahipliği yapılabileceği konusunda bir taahhütte bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu uluslararası merkezin kurulması ile ilgili panel çalışmaları ülkemiz adına TÜBİTAK tarafından koordine edilmektedir.

> Detaylı bilgi

×