12.02.2015

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Değerlendirme Raporu, Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2019) kapsamında Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) oluşturulması çalışmaları başlatıldı.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü eşgüdümünde 2013 yılında 26 kalkınma bölgesi esas alınarak Türkiye’de genelinde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantıları düzenlenmiştir. Anılan toplantılarda, kamu, sivil toplum, iş ve akademi dünyasından paydaşları bir araya getiren paneller düzenlenmiş ve anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bölgesel toplantıların ardından 7 Şubat 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın da teşrifleriyle Ankara’da “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda bölgesel toplantılardan ve anketlerden elde edilen sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmış ve önceliklendirme yapılarak taslak eylem planı belgesi hazırlanmıştır.

Taslak eylem planı belgesinde “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) oluşturulacaktır” başlıklı bir eylem yer almaktadır. Söz konusu eylemin gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili paydaşların katılımıyla 12 Şubat 2015 tarihinde Meyra Palace Hotel’de bir çalıştay düzenlenmiştir.

Üniversite öğretim elemenları, üniversite öğrencileri, sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile kamu/özel sektör Ar-Ge merkezlerinin bilimsel ve teknolojik alanlarda bilgi edinmesi, bilginin paylaşımı ve işbirliği gibi konuların hedeflendiği portalın 2017 yılı başında hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Çalıştayda, portalın oluşturulması için başlatılacak projenin detayları (paydaşlar, proje yönetim süreci, danışmanlık, portalın temel fonksiyonları,uygulama, veritabanı, içerik) ele alınmıştır.

> Detaylı bilgi

×