05.03.2015

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliğ Çalışma Toplantısı

Sınai mülkiyet haklarında istisna uygulamasına ilişkin hazırlanan Tebliğ taslağının değerlendirildiği toplantı 5 Mart 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

19.02.2014 tarih ve 6518 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen "Sınai mülkiyet haklarında istisna" başlıklı 5/B maddesinin uygulanmasına yönelik hazırlanan Tebliğ taslağının değerlendirildiği ve Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk’ün başkanlık ettiği toplantıya, TÜSİAD, TOBB, Türk Patent Enstitüsü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden temsilciler katılım sağladı.

Mart ayı içinde çalışmaları tamamlanarak yayımlanması planlanan tebliğ ile ilgili olarak, toplantıda aşağıdaki başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu:
- Maddenin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş buluşların durumu
- Ön değerleme raporunun istenip istenmeyeceği
- Değerleme raporu Gelir İdaresi Başkanlığı’na ulaşmadan, istisnadan yararlanılıp yararlanılmayacağı
- Değerleme raporunun belirli bir sürede hazırlanma şartı
- Yurtdışında tescil edilmiş patentler için rüçhan hakkı kullanılarak istisnadan yararlanılıp yararlanılmayacağı
- Hangi tarihten itibaren elde edilen gelirlere istisna uygulanacağı
- Buluşun Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması halinde kazancın basitleştirilmiş yöntemlere göre tespiti için yetki kullanılıp kullanılmayacağı

> Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı

×