21.04.2015

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Sınai mülkiyet haklarında istisna uygulamasına ilişkin hazırlanan Tebliğ 21 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

19.02.2014 tarih ve 6518 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen "Sınai mülkiyet haklarında istisna" başlıklı 5/B maddesinin uygulanmasına yönelik hazırlanan Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

> Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

×