06.07.2015

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı sonuçları açıklandı

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı sonuçları, düzenlenen bir basın toplantısıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından açıklandı.

Girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına ve uygun ekosistemin gelişmesine katkı sağlamanın amaçlandığı Endeks ile üniversiteler, 5 boyut [i) bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, ii) fikri mülkiyet havuzu, iii) işbirliği ve etkileşim, iv) girişimcilik ve yenilikçilik kültürü v) ekonomik katkı ve ticarileşme)] altında 23 göstergeye göre sıralanıyor.

Bu yıl dördüncüsü açıklanan Endeks çalışmalarına, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü (TPE), Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve üniversiteler katkı sağladı.

> Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı sonuçları

×