30.07.2015

Fikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji Transfer İşbirliği Platformu

Sabancı Üniversitesi liderliğinde ve Koç Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile LES Türkiye ortaklığında hazırlanan " Fikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji Transfer İşbirliği Platformu" projesi, İSTKA 2015 yılı Mali Destek Programından destek almaya hak kazanmıştır.

 

Üniversite ve teknoloji geliştirme bölgelerinden elde edilen araştırmaya dayalı çıktıların (patent portföylerinin) ticarileştirmesi için işbirliği yapılmasını amaçlayan proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir:

 

- ticarileştirme öncesi pazar araştırması için ortak veri tabanı kurulması

- veri tabanı çıktılarının kullanılması ve yorumlanabilmesi için eğitimler düzenlenmesi

- belirli sayıda TGB patentinin seçilerek pazar değerlerinin belirlenmesi

- elde edilen raporların bağımsız bir jüri tarafından değerlendirileceği “TGB Patent Yarışması” düzenlenmesi

- yarışmada başarılı bulunan ilk 3 patent için uluslararası fuarlarda ve ticarileştirme ortamlarında bire bir ticarileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi

 

> Detaylı bilgi

×