20.08.2015

Fikri Mülkiyet Pazarı Çalışma Grubu Birinci Toplantısı

Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmesi planlanan “Fikri Mülkiyet Pazarı” için model oluşturma çalışmaları kapsamında çalışma grubu ilk toplantısını 20 Ağustos 2015 tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirdi.

 

13 farklı kurumu temsilen 20 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki konu başlıkları ele alındı:

-        Dünyadaki fikri mülkiyet pazarı örnekleri

-        Özel Pazar platformunun işleyişi

-        Fikri Mülkiyet Pazarı platformunun uluslararası kullanıma/üyeliklere açık olması

-        Platformun çift dilli (Türkçe / İngilizce) olması

-        Platformun öncelikle buluşlar (patent/faydalı model) için pazar yeri olarak başlaması, sonrasında ortak geliştirme, fonlama ve teknoloji talebi gibi fonksiyonların da eklenmesi

-        Platformda yer alacak (yerli/yabancı) patentler için ilgili kuruma (TPE ve muadili yabancı kurum) başvuru yapılmış olması, faydalı modeller için TPE nezdindeki (yerli) sürecin en az (olumlu) araştırma raporu aşamasında olması şartının aranması

-        Platforma girişin belli bir ücret karşılığında olması

-        Platforma giriş yapan kişilerin yetkisinin ve sunulan belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi

-        Platformda yayımlanacak bir teknolojinin üretimi için gerekli tüm patent ve lisans haklarının sağlanacağının hak sahibi tarafından üyelik sözleşmesinde taahhüt edilmesi

-        Değerlendirme komitesi yerine, ön inceleme raporu (teknoloji yol haritası vb.) gibi evrak üzerinden Platformda yayın kararının verilmesi

-        Patentlerin ve faydalı modellerin geçerliliğinin belli periyotlarda, belli şekillerde kontrol edilmesi

-        Üyelik sürecinin aşamalı (başlangıç ve görüşme aşaması vb.) olması

-        Değerleme raporunun tarafların isteğine bağlı olarak, platforma kayıtlı servis sağlayıcılar tarafından hazırlattırılması ve değerleme hizmeti maliyetinin bir kısmının TÜBİTAK tarafından karşılanması ihtimali

-        Somut kriterler üzerinden kalitatif bir değerleme sisteminin (derecelendirme) oluşturulması

-        Taraflar arasındaki görüşme süreçleri için aracıların kullanılması

-        Platformun TPE patent veritabanıyla iletişim halinde olması (veri kontrolü ve gerçekleşen işlemlerin TPE siciline kaydı için)

-        Platforma kayıtlı bir buluşun teknoloji olgunluk seviyesini yükselten yatırımcılar için yapacakları yatırım tutarı ile orantılı bir TÜBİTAK desteği sağlanması ihtimali

-        ülkemizde değerleme yapabilme kapasitesinin geliştirilmesi (destek ve teşvik verilmesi vb.)

-        Fikri Mülkiyet Pazarı iş süreçlerinin tasarlanması ve ilgili yazılımda kullanılacak teknik spesifikasyonların belirlenmesi

 

İkinci toplantısını 17 Eylül 2015 tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirecek olan çalışma grubu, bir dizi toplantı sonunda netleştirmeyi planladığı “Fikri Mülkiyet Pazarı” modelini, 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Yönetimi Uluslararası Konferansı” esnasında kamuoyu ile paylaşacaktır.

 

> Detaylı bilgi

×