22.09.2015

Teknoloji Bankası Fizibilite Raporu BM Genel Sekreterine Sunuldu

Kurulması planlanan teknoloji bankasının kapsamı, fonksiyonu, organizasyonel yapısı ve BM ile ilişkisi gibi konularda öneriler ihtiva eden fizibilite raporu, Yüksek Düzeyli Uzmanlar Panel tarafından 22 Eylül 2015 tarihinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a sunuldu.

 

Merkezinin Türk Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) bünyesinde kurulması planlanan Teknoloji Bankası için önemli bir adım olan fizibilite raporunda, “Bilim Teknoloji ve Yenilik Destekleme Mekanizması” ve “Fikri Mülkiyet Bankası” olmak üzere, bankanın birbiriyle ilişkili iki birimden oluşması, çok paydaşlı bir yönetim yapısına sahip olan Tokyo'daki BM Üniversitesi'nin model olarak alınması, Banka'nın kuruluş ve işleyiş masrafların farklı kaynaklardan temin edilecek gönüllü katkılarla karşılanması, Banka'nın BM'nin 70. Genel Kurulu sırasında başlatılması ve operasyonel hale getirilmesi, BM'nin ilgili kuruluşları ile bölgesel ve uluslararası örgütlerin harekete geçirilmeleri ve bir Emanet Fonu tesis edilmesi gibi hususlar talep/tavsiye edilmiştir.

 

BM Genel Sekreterliği, fizibilite raporu çerçevesinde, Ekim ayı içinde bir  rapor hazırlayacaktır. Genel Sekreterlik raporunun büyük oranda teknik nitelik taşıması ve fizibilite çalışmasının tavsiyeleriyle aynı istikamette olması beklenmektedir. Rapor, 29 Ekim tarihindeki II. Komite'ye sunulacaktır. Bilahare Genel Kurul'da onaylanacak bu karar, Teknoloji Bankası'nın kurulması için yasal zemini teşkil edecektir. Panel tarafından olumlu görüş bildirildiği takdirde de, Teknoloji Bankası kurulacaktır.

 

Genel Sekreterlik raporunun çıkmasını müteakip, ev sahibi ülke anlaşmasına ilişkin çalışmalara başlanacaktır. Bu anlaşma, sadece OHRLLS ile değil, BM sisteminin tüm birimleri ile ülkemiz arasında müzakere edilecektir.

 

2016 Haziran ayında Antalya'nın evsahipliği yapacağı EAGÜ'lere yönelik İstanbul Eylem Planı'nın Ara Dönem Kapsamlı Gözden Geçirmesi (MTR) etkinliğinin en somut getirilerinden biri Teknoloji Bankası'nın somutlaştırılması olacaktır. Bu nedenle, söz konusu etkinlik tarihine kadar, ev sahibi ülke anlaşmasının nihai hale getirilmesi ve Teknoloji Bankası'nın genel çerçevesinin oluşturulmuş olması hedeflenmektedir. Böylelikle, Teknoloji Bankası'nın 2017 yılı başında faal hale gelmesi öngörülmektedir.

 

> Detaylı Bilgi

×