24.11.2015

Türk Patent Enstitüsü Stratejik Planı (2017-2021) Paydaş Çalıştayı

Türk Patent Enstitüsü 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı Paydaş Çalıştayı, 24 Kasım 2015 tarihinde TPE'de gerçekleştirildi.

 

5018 sayılı Kanunun 2006 yılında uygulanmaya başlamasıyla birlikte kamu kurumları, stratejik planlar ile amaç ve hedeflerini 5 yıllık dönemler için belirlemektedir. Kamuda ilk stratejik plan hazırlayan kurumlardan biri olan Türk Patent Enstitüsü, üçüncü stratejik planının hazırlık çalışmaları kapsamında, yürüttüğü paydaş anketine ek olarak, Paydaş Çalıştayı gerçekleştirmiştir.

 

Çalıştay, teknoloji transferi ile doğrudan ilişkili bir çalışma grubu da dahil olmak üzere, aşağıdaki 8 grup altında yürütülmüştür:

 

  • Enstitünün Patentle İlgili Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması
  • Enstitünün Markayla İlgili Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması
  • Enstitünün Endüstriyel Tasarımla İlgili Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması
  • Coğrafi İşaretlerin Başvuru Hazırlama ve İnceleme Süreçleri, Tanıtımı ve Etkin Kullanılması 
  • Sınai Mülkiyet Bilincinin Yaygınlaştırılması
  • Sınai Mülkiyetin Ticarileştirilmesi
  • Sınai Mülkiyet Alanında Ulusal ve Uluslararası Platformlarda İşbirliği İçinde Yürütülebilecek Faaliyetler
  • TPE’nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

 

2017-2021 Dönemi Stratejik Planı çalışmalarının 2016 yılı ortalarına doğru sonuçlanması beklenmektedir.

 

> Detaylı bilgi

×