05.02.2016

PATLIB 2016 Konferansı

Ulusal patent ofisleri bilgi merkezleri (PATLIB) ile ulusal patent ofisleri temsilcilerinin katılımına açık olan PATLIB 2016 Konferansı, 3-4 Mayıs 2016 tarihlerinde Helsinki’de (Finlandiya) gerçekleştirilecektir.

 

Avrupa Patent Ofisi (EPO) Avrupa Patent Sözleşmesine (EPC) taraf 38 üye ülkenin ulusal patent ofisleri ve PATLIB’lerden oluşan 320 civarındaki birim ile bir iletişim ağı oluşturmuştur. Söz konusu ağ, bu merkezler arasında iletişimin ve işbirliğinin geliştirilmesi ve patent bilincinin sağlanması ve buna ilişkin hizmetlerin kamuya (küçük ve orta ölçekli işletmeler, özel sektör, üniversiteler vb.) sunulması amacıyla oluşturulmuştur.

 

Avrupa Patent Ofisi ve üye ülkelerin ulusal patent ofislerinin işbirliği politikası çerçevesinde, her sene farklı bir üye ülkede PATLIB Konferansı düzenlenmektedir. "Networking" temalı gelecek konferansta, patent ofisleri ve PATLIB’ler tarafından uygulanan başarılı girişimler ve projelerle ilgili paylaşımlar yer alacaktır.

 

PATLİB’ler arası bilgi ve deneyim paylaşımı için önemli bir fırsat olacak söz konusu konferansa dinleyici veya konuşmacı olarak (ücretsiz) katılım sağlayabilmek için Enstitümüz ve EPO siciline kayıtlı bir PATLIB çalışanı olmak gerekmektedir.

 

Bu bağlamda, Enstitümüz siciline kayıtlı olup, EPO siciline kayıtlı olmayan, mevcut TPE Bilgi ve Doküman Birimlerimizin PATLIB Sicili Kayıt Formunu doldurarak bilgi@teknolojitransferi.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca, yeni bir TPE Bilgi ve Doküman Birimi kurmak isteyen kurumların (Üniversite, Ticaret/Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı, Teknopark vb.) aşağıdaki taslak metne benzer bir içeriğe sahip resmi bir yazı ile Enstitümüze talepte bulunması gerekmektedir.

 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA

 

Kurumumuz çalışanlarının ve ilgili paydaşlarımızın sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla, sınai mülkiyetle ilgili her tür bilgi ve dokümana kolaylıkla erişilebilmesi ve gerekli durumlarda uzman desteği verilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

 

Bu kapsamda, kurumumuz ile Başkanlığınız arasında etkin bir işbirliğinin geliştirilmesi ve kurumumuz bünyesinde “TPE Bilgi ve Doküman Birimi” kurulması hedeflenmektedir.

 

Söz konusu talebimizin değerlendirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

 

> Detaylı bilgi

×