09.05.2017

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni döneminde; 

İmalat Sanayi, 
Araştırma & Geliştirme ve Teknoloji Transferi ve 
Ticarileşme 

başlıklarında 3 adet Proje Teklif Çağrısı açılmış olup, proje başvuruları 6 Nisan 2017 - 9 Haziran 2017 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Sanayimizin ve bölgelerimizin gerek iç gerekse dış piyasalarda rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlanan Rekabetçi Sektörler Programı yeni döneminde proje geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlara; atılması gereken adımlar, başvuru koşulları ve proje seçim süreci gibi konularda detaylı bilgi sunulacak bir dizi Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantılar ; 

11 Mayıs 2017 saat 10.00’da Antalya Limak Lara De Luxe Oteli’nde,
15 Mayıs 2017 saat 10.00’da Malatya Doubletree by Hilton Oteli’nde 


düzenlenecektir.

Söz konusu toplantılarda, çağrı başlıklarına özel oturumlar yapılacak olup, eşit yaklaşım ilkesi gereğince sorular cevaplandırılacaktır.

Yeni dönem desteklerine yönelik düzenlenecek bu toplantılara,programın  hedef kitlesi olan ; üniversiteler, ihracatçı birlikleri, odalar ve borsalar, OSB yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, AR-GE merkezleri, araştırma enstitüleri, uluslararası kuruluşlar, teknoloji transfer ofisleri, kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflar, belediyeler ve kuluçka merkezleri davet edilecektir.

 

Merkeziniz tarafından desteklenen projeler ve önerebileceğiniz, ağınızda olan diğer kurum ve kuruluşlardan davet edilebilecek kişilerin bilgilendirme toplantılarından haberdar olmasını sağlayabilirseniz memnun oluruz. 

 

Toplantı programları ekte bilginize sunulmuştur.

Antalya Program, Malatya Program

 

Katılımcıların ad-soyad, kurum adı, telefon numarası ve e-mail adreslerinin yer aldığı bir mail aracılığıyla  

info@rekabetcisektorler.org  adresine kayıt yaptırması gerekmektedir.

 

×