29.09.2017

'Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik'

'Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik' yürürlüğe girdi.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, 1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması basın toplantısında, bugün yürürlüğe giren Çalışan Buluşları Yönetmeliği hakkında CNNTÜRK'ten Gülşen ÇOŞKUN'a  açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 113 ila 122'nci maddelerine dayanılarak hazırlandı. 

Yönetmelik 3 ana bölümden oluşuyor;

- Çalışan Buluşları ile İlgili Bedel Tarifesi ve Uyuşmazlık Halinde İzlenecek Tahkim Usulü

- Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar

- Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar

Yönetmelik, 6769 sayılı SMK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde, paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlandı.

Yönetmelik, çalışanların buluşlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Yönetmeliğe aşaıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170929-6.htm

 

×