LİSANS/
DEVİR
ALMA/VERME
TEKLİFLERİ
Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.