Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Hidrojel ve Aerojel Kompozit Malzemeden Kontrollü İlaç Salımı (Hydrophobic and Hydrophilic Aerogels Encapsulated with Peg Hydrogel via Surface Initiated Photopolymerization)
İlan Tarihi: 22.07.2015
Lisans verme
Patent
PCT/EP2012/050116
Hidrojel ve Aerojel Kompozit Malzemeden Kontrollü İlaç Salımı (Hydrophobic and Hydrophilic Aerogels Encapsulated with Peg Hydrogel via Surface Initiated Photopolymerization)
Mevcut buluş; silika aerojelin ve bir hidrojelin yeni bir bileşimi ve bunların birbirini izleyen oluşumları için bir üretim yöntemidir. Bileşim, ışıkla başlatılmış polimerizasyon yoluyla hidrofobik aerojellerin PEG hidrojelleriyle kaplanması ile sentezlenmiştir. Mevcut buluşun aerojel-hidrojel bileşimi iki katman içermektedir: dış hidrojel katman hidrofiliktir, iç aereojel çekirdek ise hidrofobiktir. Mevcut buluşun amacı, hem aerojelin hidrofobik özelliklerini yapısal olarak ayarlayarak hem de hidrojellerin ağ örgüsünü modifiye ederek ilaç salımını değişik şekillerde kontrol etmektir. Yeni bileşim özellikle, vücuda ilaç veya protein verilişi, biyomateryaller ve hem aerojellerin hem de hidrojellerin özgün özelliklerinin kullanılacağı durumlarda ilgi çekici olacaktır.
Buluş sağlık sektörüne yöneliktir. İlaçların insan ve hayvanlara etkin ve uygun salımda verilmesini sağlayacaktır.
2012 yılında PCT başvurusu (PCT/EP2012/050116) yapılmış olup US, EPO ve JP girişleri tamamlanmıştır. EPO ve JP'da patent kararı çıkmıştır ve patent belgeleri tarafımıza ulaşmıştır. US'te süreç devam etmektedir.
 
Patent
 • Adı Soyadı
  Gülbin Çalışan
 • Unvanı / Görevi
  İş Geliştirme Uzmanı
 • Kurumu/Kuruluş
  İnventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş.
 • Telefon
  +90 216 531 05 64
 • E-posta
  info@inventram.com
 • Adres
  Azizbey Sok. No: 1 34674 Nakkaştepe / Kuzguncuk / Üsküdar