Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Acil göğüs drenaj kateteri seti (Acil tüp torakostomi seti)
İlan Tarihi: 26.08.2015
Lisans verme veya Devir verme
Faydalı Model
2011/12704
Acil göğüs drenaj kateteri seti (Acil tüp torakostomi seti)
Bu tasarım; pnömotoraks, hemotoraks, hidrotoraks gibi hastalıkların tedavisinde kullanmak amacıyla, her an her yerde bulundurulabilen (steril hazır set halinde), tüm hekimler (her branştan uzman hekim, her branştan araştırma görevlisi, pratisyen hekim ve acil tıp teknisyenleri) tarafından kolay-hızlı-güvenli (komplikasyon oluşturmadan) şekilde uygulanabilen, kaza mahalli, ambulans, acil servis ve ameliyathane dışındaki diğer servisler olmak üzere her yerde uygulanabilen, hiçbir ek malzeme gerektirmeden takılabilen tek kullanımlık bir göğüs drenaj kateteri setidir.
Tıp / Sağlık / Acil / Kateter / Göğüs dreni/Travma Cerrahisi / Yoğun Bakım / Savaş Cerrahisi
Belge (Faydalı model belgesi 22.10.2012 tarihinde alındı)
Bu ürün KSÜ Teknokentte Bebiller Ltd. Şti. tarafından Ar-ge ve deneysel çalışmaları tamamlanarak seri üretime hazır hale getirilmiştir. Ürünün acil servisler, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, ambulanslar ve askeri birliklerde geniş bir kullanım talebi doğuracağı tahmin edilmektedir. Bu açıdan mevcut göğüs drenaj işlemi ve ürünlerinin yerine geçebilecek ve önemli bir ticari değere sahip olacaktır
1.500.000 USD

 • Adı Soyadı
  Mahmut Tokur
 • Unvanı / Görevi
  Şirket Genel Müdürü
 • Kurumu/Kuruluş
  Bebiller Ltd. Şti.
 • Telefon
  (344) 216 10 17 / (532) 408 71 86
 • E-posta
  mahmuttokur@hotmail.com
 • Adres
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Teknokent Binası Kat: 3 No: 23 Kahramanmaraş