Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Doldurma akışkanı giriş modülü, doldurma akışkanı giriş sistemi, doldurma akışkanı giriş kanalı, egzoz gazı resirkülasyon sistemi, içten yanmalı motor
İlan Tarihi: 21.08.2015
Lisans verme
Patent
2012/05677
Doldurma akışkanı giriş modülü, doldurma akışkanı giriş sistemi, doldurma akışkanı giriş kanalı, egzoz gazı resirkülasyon sistemi, içten yanmalı motor
Buluş, gaz halindeki bir doldurma akışkanı (13, 17), özellikle hava, bir gaz ve/veya bir hava/gaz karışımı için bir akış yolu oluşturan bir gövdeye (2) sahip, bir içten yanmalı motora (11) yönelik bir doldurma akışkanı giriş modülüne (1) ilişkindir. Buluşun konseptine göre gövdenin (2) bir egzoz gazı (45) için bir ısı eşanjörünü (31) içine alacak şekilde ve iki gövde kısmıyla birlikte büyük ölçüde tek parça halinde dizayn edilmesi temin edilir; birinci gövde kısmındaki (3) doldurma akışkanı için bir bağlantı parçası (7), bir doldurma akışkanı giriş kanalının (10) giriş manifolduna (83) bağlantı yapılacak şekilde dizayn edilmiştir.
Belge (Avrupa Patenti - İncelemeli patent belgesi 23.07.2012 tarihinde alındı)
 

 • Adı Soyadı
  Evin Kazmirci
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  Stok Sınai Mülkiyet Hizmetleri A. Ş.
 • Telefon
  (212) 324 31 00
 • E-posta
  info@stock.com.tr
 • Adres
  Büyükdere Cad. No:173 34394 Levent / Şişli / İstanbul