Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Günde bir defa uygulama için trazodon bileşimi
İlan Tarihi: 21.08.2015
Lisans verme
Patent
2012/09723
Günde bir defa uygulama için trazodon bileşimi
Bu buluş, bir veya birden fazla farmasötik olarak uygun etken maddenin verilmesi için bir sürekli salını formülasyonuna ilişkindir. Formülasyon, çapraz bağlı yüksek amilozlu nişastayı ve en az bir farmasötik olarak uygun etken maddeyi içerir ve isteğe bağlı olarak küçük dozaj formlarına bölünebilir, burada küçük dozaj formları türetildikleri formülasyon ile büyük ölçüde aynı sürekli salım özelliklerine sahiptir. Formülasyonlar, en az 24 saate kadar sürekli salım temin edebilir ve bölünebilirliklerinden dolayı etken maddenin alıcısının veya etken maddeyi veren kışının, maddenin dozajını titre etmesine imkan verir.
Belge (Avrupa Patenti - İncelemeli patent belgesi 22.10.2012 tarihinde alındı)
 

 • Adı Soyadı
  Evin Kazmirci
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  Stok Sınai Mülkiyet Hizmetleri A. Ş.
 • Telefon
  (212) 324 31 00
 • E-posta
  info@stock.com.tr
 • Adres
  Büyükdere Cad. No:173 34394 Levent / Şişli / İstanbul