Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Trigliserit içeren ham maddelerin sürekli hidrojenlenmesi için işlem
İlan Tarihi: 23.11.2015
Lisans verme
Patent
2012/08219
Trigliserit içeren ham maddelerin sürekli hidrojenlenmesi için işlem
Trigliserit içeren ham maddelerin, seri halde yerleştirilmiş ve bir hidrojenleme katalizörü içeren birkaç katalizör yatağına sahip bir sabit yataklı reaktörde sürekli hidrojenlenmesi için işlemdir. Beslenen ham madde, hidrojen içeren gaz ve seyreltici madde, hidrojenleme şartlarında katalizör yatakları içinden geçirilir. Beslenen ham madde akımı yanısıra, hidrojen içeren gaz akımı aynı sayıda farklı kısmi akımlara bölünür. Bu akımların her biri bir katalizör yatağından, seyreltici maddenin beslenen ham maddeye ağırlık oranı, temelde tüm katalizör yataklarının girişinde aynı olacak ve 4:1'i aşmayacak şekilde geçirilir. Hakları talep edilen işiem tercihen düşük sıcaklıklarda yürütülür ve düşük yeniden çevrime sokma oranı nedeniyle, mevcut birimlerin kullanılmasına imkan verir.
Belge (Avrupa Patenti - İncelemeli patent belgesi 22.10.2012 tarihinde alındı)
 

 • Adı Soyadı
  Halise Betül Atabay
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  Stok Sınai Mülkiyet Hizmetleri A. Ş.
 • Telefon
  (212) 324 31 00
 • E-posta
  info@stock.com.tr
 • Adres
  Büyükdere Cad. No:173 34394 Levent / Şişli / İstanbul