Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Bir mürekkep püskürtmeli yazıcının kalibre edilmesi için usul
İlan Tarihi: 23.11.2015
Lisans verme
Patent
2012/09609
Bir mürekkep püskürtmeli yazıcının kalibre edilmesi için usul
Buluş, bir kumanda sinyali vasıtasıyla çalıştırılabilen muhtelif sayıda mürekkep püskürtme memesine (10) sahip bir yazıcı kafası (8) içeren bir mürekkep püskürtmeli yazıcının (2) kalibre edilmesi için usule ilişkindir. Burada planlanan baskı işlemine yakın bir zamanda mürekkep püskürtmeli yazıcı (2) vasıtasıyla önceden verilen bir kalibrasyon tramı (42) basılır, basılan kalibrasyon tramı (42) vasıtasıyla mürekkep uygulamasının özelliklerini taşıyan ölçüm parametresinin bir değeri tespit edilir ve tespit edilen ölçüm parametresinin değeri alınarak her bir görüntü noktası için mürekkep püskürtme miktarı (29) kumanda sinyalinin uyarlanması vasıtasıyla kalibre edilir.
Belge (Avrupa Patenti - İncelemeli patent belgesi 22.10.2012 tarihinde alındı)
 

 • Adı Soyadı
  Evin Kazmirci
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  Stok Sınai Mülkiyet Hizmetleri A. Ş.
 • Telefon
  (212) 324 31 00
 • E-posta
  info@stock.com.tr
 • Adres
  Büyükdere Cad. No:173 34394 Levent / Şişli / İstanbul