Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Dijital sinyal kodlayıcısı ile steganografi
İlan Tarihi: 23.11.2015
Lisans verme
Patent
2012/09610
Dijital sinyal kodlayıcısı ile steganografi
Bir steganografik bilginin bir sinyal kodlayıcısının bir sinyal bilgisinin içine gömülmesi için olan bir usulde, bir steganografik bilginin bir sinyal bilgisinin içine bir sinyal kodlayıcısının konuşma kalitesinde bir azalmayı oldukça elimine edecek şekilde gömmesine imkân sağlayan bir çözüm oluşturulmalıdır. Bu çözüme, bir veri bilgisinin, özellikle bir konuşma bilgisinin sunulmasıyla, bir steganografık bilginin steganografik bilgilerin bir kümesinden seçilmesiyle, bir kod sözcüğünün bir sunulan kod kitabından bir sinyal kodlayıcısı aracılığıyla kod sözcüğünü oluşturan kod elemanlarına bağlı olarak üretilmesiyle ulaşılır, böylece üretilen kod sözcüğünün kod kitabı ile ilişkilendirilebilir aktarım standardı çerçevesinde kullanarak veri bilgisi kod sözcüğünü içeren ve/veya kod sözcüğünü gösteren bir sinyal bilgisi olarak kodlanır ve üretilen kod sözcüğün, kod sözcüğünü oluşturan kod elemanlarına dayanarak hesaplanabilir ilave bir özelliği bulunur, burada ilave özellik steganografik bilgiyi gösterir.
Belge (Avrupa Patenti - İncelemeli patent belgesi 22.10.2012 tarihinde alındı)
 

 • Adı Soyadı
  Evin Kazmirci
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  Stok Sınai Mülkiyet Hizmetleri A. Ş.
 • Telefon
  (212) 324 31 00
 • E-posta
  info@stock.com.tr
 • Adres
  Büyükdere Cad. No:173 34394 Levent / Şişli / İstanbul