Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Altıgen platelet formunda kristal habitüslü kalsiyum karbonato hidroksodialüminatlar
İlan Tarihi: 23.11.2015
Lisans verme
Patent
2012/12903
Altıgen platelet formunda kristal habitüslü kalsiyum karbonato hidroksodialüminatlar
Bu buluş, CamAl2(OH)6+2(m-1)An* nH2O formülüne sahip olan ve bu formülde m = 3,5 ile 4,5 aralığında bir sayı ve An'nin, kısmen perklorat ve/veya triflormetansülfonat (triflat) ile ikame edilebilen bir karbonat ve n = O ile 6 arasında bir sayı olduğu, altıgen platelet formunda kristal habitüslü kalsiyum karbonato hidroksodialüminatlarını üretmeye yönelik yöntemlerle ilgilidir. Bu yöntemler şu basamakları içerir: (a) kalsiyum oksitin veya kalsiyum hidroksitin, gerektiğinde aktive edilmiş alüminyum oksohidroksitle veya alüminyum hidroksitle ve eşzamanlı olarak veya müteakiben karbondioksitten veya alkali metal (bi)karbonattan oluşan bir karbonat kaynağıyla reaksiyona sokulması, ve (bl) basamak (a)'da elde edilen ürünün gerektiğinde ayrıca perklorik asitle ve/veya triflorometan sülfonik asitle reaksiyona sokulması, veya (b2) basamak (a)'da elde edilen ürünün gerektiğinde 200 °C ilâ 900 °C sıcaklıkta kalsine edilmesi ve ardından bir perklorat ve/veya triflat tuzu varlığında, gerektiğinde alkali metal (bi)karbonat varlığında su içinde iyonların değiştirilmesi. Bu buluş, ayrıca, bileşimler ve stabilizatör sistemleri içerisinde bu şekilde elde edilen alüminaflarla ve bunların kullanımıyla da ilgilidir.
Belge (Avrupa Patenti - İncelemeli patent belgesi 21.12.2012 tarihinde alındı)
 

 • Adı Soyadı
  Aslı Şerife Beşen
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.
 • Telefon
  (212) 252 61 22
 • E-posta
  abesen@deris.com.tr
 • Adres
  İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No: 5 80040 Kabataş / Setüstü / İstanbul