Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Denizaltı
İlan Tarihi: 23.11.2015
Lisans verme
Patent
2013/07699
Denizaltı
Buluş istem 1'in başında belirtilen özelliklere sahip olan bir denizaltı ile ilgilidir.Denizaltılarda tekniğin bugünkü seviyesine göre, mürettebatın bir avarya [deniz kazası] durumunda denizaltıyı terk etmesine yarayan ve su yüzeyine kadar yukarıya çıkabilen en az bir, ancak kural olarak birden fazla sayıda acil çıkışının öngörülmesi gerekmektedir. Bu tür bir acil çıkışı için esas olarak, iki tarafından birer kapak vasıtasıyla kapatılabilen, teknenin suyun altında kalmadan savağa sokulup çıkarılmasını mümkün kılan bir biniş/iniş savağına ait bir parça olan kule lombar uygundur. Savağa giriş/çıkış insan insana yapılmaktadır, yani savağın içine bir veya iki kişi nakledilmekte, ardından savağa su verilmekte ve dış kapak açılmakta, bunu takiben savakta bulunan kişiler dışarıya çıkmaktadır. Kapak kapatıldıktan sonra, savak alanı, içinde bulunan suyun dışarıya atılması için hava ile doldurulmakta ve bunu takiben yeniden dışarıya çıkış mümkün olmaktadır. Ancak, sadece aşağıya doğru açılan bir kutu bölümünün basınçlı gövdenin içine girdiği, savaksız çalışan acil çıkışları da bilinmekte olup, bunlarda önce tekne suyun altında kalmakta ve ardından çoğunlukla denizaltının içinde güverte tarafında bulunan kapağın açılmasıyla dışarıya çıkmak mümkün olmaktadır. Denizaltının üst tarafında, kuyu düzeni nedeniyle, çıkış için bekleyenlere gerekli solunum havasını sağlayan bir hava kabarcığı oluşmaktadır. Sondaki lombarlar da aynı şekilde basınçlı gövdeyi sızdırmaz şekilde kapatan bir kapak ile teçhiz edilmiş olmakla beraber, bu kapak sadece acil çıkışı olarak görev yapmakta ve buna bağlı olarak da su altında normal bir açılma fonksiyonu bulunmamaktadır.
Belge (Avrupa Patenti - İncelemeli patent belgesi 22.07.2013 tarihinde alındı)
 

 • Adı Soyadı
  Ufuk Sezekkaplan
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  Bolton Sınai Mülkiyet Hizm. Ltd. Şti.
 • Telefon
  (212) 261 79 15
 • E-posta
  info@sezekkaplan.com
 • Adres
  Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. TŞ palas No: 85/22 Beşiktaş / İSTANBUL