Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Türkiye'de insandan elde edilen TAENİA SP'nin COX1 genine ait DNA dizisi
İlan Tarihi: 10.05.2016
Lisans verme veya Devir verme
Patent
2013/13754
Türkiye'de insandan elde edilen TAENİA SP'nin COX1 genine ait DNA dizisi
Proje kapsamındaki çalışmalardan elde edilen total genomik DNA'lardan T.saginata, T.asiatica ve T.solium'un tanımlanmasını içeren multiplex PCR yapılmıştır. Bu yöntemle elde edilen sonuçlarla ülkemizden elde edilen izolatın hem T.saginata hem de T.asiatica açısından pozitif olduğu saptanmıştır. Bu nedenle Türkiye'de insandan elde edilen morfolojik olarak T.saginata olarak tanımlanan parazit örneklerinin cox1 geniyle moleküler karakterizasyonu amaçlanmıştır Çalışmada, morfolojik olarak T.saginata tanısı konan üç farklı izolatdan genomik DNA izolasyonu yapılmıştır. Mitekondrial cox1 geninin tamamını çoğaltacak şekilde dizayn edilen primerler kullanılarak yapılan PCR ile 1620bç'lik cox1 geni elde edilmiştir. Elde edilen PCR ürünleri pJET1.2 klonlama vektörüne üretici firma önerisine göre klonlanmıştır. Klonlamanın doğruluğu PCR screning, restriksiyon enzim kesimleriyle doğrulandıktan sonra DNA dizi analizi yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen (112S358) bu çalışmanın DNA dizi analiz sonuçlarına göre insandan elde edilen ve morfolojik olarak T.saginata olarak tanımlanan örneklerin diğer ülkelerden bildirilen izolatlardan T.saginata'ya %99, T.asiatica'ya %96 oranında benzerliği tespit edilmiştir.
Cerrahi tüm Metal malzemelerin Sterilizasyonu, Diş hekimliğinde kullanılan freze uçların sterilizasyonu
Belge (İncelemesiz patent belgesi 21.04.2016 tarihinde alındı)
 

 • Adı Soyadı
  Serhat Dalkılıç / Mesut Aktekin
 • Unvanı / Görevi
  TTO Uzmanı / TTO Specialist
 • Kurumu/Kuruluş
  Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi / Erciyes Technology Transfer Office
 • Telefon
  (352) 224 81 12
 • E-posta
  mesutaktekin@erciyesteknopark.com / serhat@erciyesteknopark.com
 • Adres
  Yeni Mah. Aşık Veysel Bulv. EÜ TGB Tekno-3 Binası No: 28 Melikgazi / KAYSERİ