Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Halojen içerikli polimerlerin stabilize edilmesi için azot içerikli sinerjistlere sahip klor içeren stabilizasyon sistemi.
İlan Tarihi: 22.07.2013
Lisans verme
Patent
2010/03244
Halojen içerikli polimerlerin stabilize edilmesi için azot içerikli sinerjistlere sahip klor içeren stabilizasyon sistemi.
Halojen içerikli polimerlerin, özellikle PVC'nin stabilize edilmesi için, en azından a) bir perklorat-tuzu ve b) en az bir veya daha fazla indol ve/veya üre içeren stabilizatör sistemleri açıklanmakta olup, burada indoller aşağıdaki formül (I)'e sahiptir Burada m = 0,1,2 veya 3'ü , R3 = H, C1-C18-alkil, C2-C18-alkenil, C6-C10-arili C7-C24-alkaril, C7-C10-aIkaril veya Cl-C4-alkoksiyi; R\ R^ = H, C1 -C4-alkil, veya C1-C4-alkoksiyi simgeler, genel formül (I)'e sahiptir ve üreler aşağıdaki genel formül (Il)'ye sahiptir, burada Y =O,S veya NH'yı; R6, R7, R8 ve R9 birbirinden bağımsız olarak H, C1- C18 -alkili simgeler, isteğe bağlı olarak hidroksi ve/veya C1- C4 -alkoksi gruplarıyla, C2 - C18 -alkenil, C6- C10 -arille sübstitüe edilir, isteğe bağlı olarak 3-hidroksi- ve/veya C1- C4 -alkil/alkoksi gruplarıyla, C7-C20-alkaril veya C7- C10 -alkarille sübstitüe edilir ve R6 ila R9'un 2-sübstitüentiyle bir halka oluşturabilir ve kullanılan üre, örneğin biüre, triüre veya 1,3,5- trishidroksialkil-izosiyanurat gibi dimerize veya trimerize edilmiş de olabilir.
 

 • Adı Soyadı
  TÜLİN DÜNDAR
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş.
 • Telefon
  0-212-3243100
 • E-posta
  recep.elagoz@tpe.gov.tr
 • Adres
  BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/İSTANBUL