Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Buhar üreteçlerinin kızdırıcı serpantinlerinin imalatı ve montajı için usul.
İlan Tarihi: 21.05.2014
Lisans verme
Patent
2011/02102
Buhar üreteçlerinin kızdırıcı serpantinlerinin imalatı ve montajı için usul.
Kızdırıcı serpantinlerin ve bunların bağlantı borularının imalatı, bunun yanı sıra bunların buhar üreteci bom cidarları (6) içine montajı için usul olup, burada kızdırıcı serpantinlerin (1) her biri, en azından düz borulardan (2) ve dirseklerden (3) oluşur ve bağlantı borularının (4) her biri, en azından bağlantı borusunun (4) dış kısmı üzerine monte edilmiş bir manşon (5) ile beraber oluşturulmuştur; burada usul, aşağıdaki aşamaları içerir: a) imalathanede, çökeltmeli sertleştirmeye tabi tutulmuş nikel bazlı alaşımlardan, çözelti tavlamasına tabi tutulmuş durumda düz boruların (2), dirsekler (3) için boruların ve bağlantı boruları (4) için boruların, bunların yanı sıra ısıl işleme tabi tutulmayacak bir malzemeden yapılmış manşonların (5) hazırlanması; b) dirseklerin (3) ve bağlantı borularının (4) imalathanede bükme aletleri vasıtasıyla imalatı; c) düz boruların (2), dirseklerin (3) ve bağlantı borularının (4) imalathanede, birinci ısıtma cihazında çökeltmeli sertleştirmeye tabi tutulması; d) imalathanede, düz boruların (2) ve dirseklerin (3) kaynak dikişleri (9) vasıtasıyla bağlanması ve buhar üreteci boru cidarında (6), bağlantı borusunun (4) giriş alanında (8), manşonların (5), kaynak dikişleri (10) vasıtasıyla bağlantı borularına (4) bağlanması yoluyla ayrı kızdırıcı serpantinlerin (1) imalatı; e) imalathanede, düz borular (2) ve dirsekler (3) arasındaki, bunların yanı sıra manşonlar (5) ve bağlantı boruları (4) arasındaki kaynak dikişlerinin (9,10), kaynak dikişleri (9,10) üzerine lokal olarak yerleştirilmiş ikinci ısıtma cihazlan (14) vasıtasıyla çökeltmeli sertleştirmeye tabi tutulması; f) montaj alanında, buhar üreteci boru cidarları (6) içindeki bir kaynak dikişi (11) vasıtasıyla, kızdırıcı borularının (1) bağlantı serpantinlerine (4) bağlanması, bunların yanı sıra manşonların (5), bir kaynak dikişi (12) vasıtasıyla buhar üreteci boru cidarlarında (6) hazırlanmış ve ısıl işleme tabi tutulmayacak bir malzemeden imal edilmiş tutma araçlarına (7,15) bağlanması ve g) kaynak dikişlerinin (11), montaj alanında, kaynak dikişleri (11) üzerine lokal olarak yerleştirilmiş ikinci ısıtma cihazları (14) vasıtasıyla çökeltmeli sertleştirmeye tabi tutulması.
 

 • Adı Soyadı
  EVİN KAZMİRCİ
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş.
 • Telefon
  0-212-3243100
 • E-posta
  patents@stock.com.tr
 • Adres
  BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/İstanbul