Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Algısal biçim yitimini en aza indiren birleştirilmiş audıo kodlaması.
İlan Tarihi: 21.04.2014
Lisans verme
Patent
2013/06966
Algısal biçim yitimini en aza indiren birleştirilmiş audıo kodlaması.
Bir ortak kodlanmış audio sinyal oluşturmak üzere iki veya daha fazla tercihen farklı kodlayıcının işbirliği yaptığı bir audio kodlayıcı. iki veya daha fazla kodlayıcının kodlama parametreleri, bir önceden-belirlenmiş kriter uyarınca, ortak kodlanmış audio sinyalin biçim yitiminin bir ölçümüne karşılık olarak en uygun hale getirilir. Biçim yitimi ölçüsü tercihen bir algısal biçim yitimi ölçüsüdür. Bir sinüzoidal ve bir dalga biçimi kodlayıcı içeren bir kodlayıcı uygulamasında her audio çerçevesi için bir sabit toplam bit hızı, birinci ve ikinci kodlayıcının her ikisi için de algısal biçim yitimini en küçük hale getirmek amacıyla, iki kodlayıcı arasında dağıtılır. Diğer uygulamalar, sadece birinci kodlayıcının algısal biçim yitimini en küçük hale getirenlerden daha büyük olan kodlama parametrelerinin bir setini dikkate alırlar. Bazı uygulamalarda, algısal biçim yitimi, ayrı kodlayıcılar için, örneğin kodlama parametrelerinin bir karmaşık seti gibi, tüm kodlama şablonlarının en uygun hale getirilmesi aracılığıyla, kodlamanın en uygun hale getirilmesi tarafından en küçük hale getirilebilir. Ayrı kodlayıcılar ya basamaklı düzenlenmiş olabilirler veya paralel olarak çalışırlar veya bunların bir kombinasyonu halindedirler. En uygun hale getirme prosedüründe, iki veya daha fazla audio parçalan tercihen hesaba katılır. Karşılık gelen bir audio kod çözücü audio sinyali kodlamış olan audio kodlayıcının ayrı kodlayıcılarına karşılık gelen ayrı kod çözücüler içerir. Bu kod çözücülerden kodu çözülmüş sinyal parçaları ondan sonra nihai audio sinyali üretmek üzere toplanır. Sunulmuş olan audio kodlaması verimlidir ve bir yüksek ses kalitesi sağlar, çünkü kodlama tasarımı esnektir ve her audio pasajı için belirli taleplere uyarlanır.
 

 • Adı Soyadı
  GİZEM DİLAN ÖZMEN
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  ANKARA PATENT BÜROSU LTD. ŞTİ.
 • Telefon
  0-312-4172323
 • E-posta
  gizem.ozmen@ankarapatent.com
 • Adres
  Bestekar Sok. No:10/12 Kavaklıdere- Çankaya/Ankara