Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Karşılıklı yerleştirilmiş profillerden oluşan bir dingil gövdesinin üretimine dair usul.
İlan Tarihi: 23.09.2013
Lisans verme
Patent
2010/07675
Karşılıklı yerleştirilmiş profillerden oluşan bir dingil gövdesinin üretimine dair usul.
Buluş, karşılıklı yerleştirilmiş profillerden oluşan bir dingil gövdesinin üretimine dair usul ile ilgili olup, bu gövdenin birbirlerine dik açı yapan profil bölümlerine sahip kapalı bir kesiti vardır. Profil bölümleri arasmda kalan köşe kısımlar (27) yuvarlatılmış ve köşelerdeki (27) çeper kalınlığı (Wl) diğer profil bölümlerinin çeper kalınlığına (W2) nispeten arttırılmıştır. Yassı bir levha şeridi (22) yuvarlatılmış bir iç köşeye (29) ve buna bitişen dik bir yüzeye (36) sahip bir dış matris (20) ile yuvarlatılmış bir düş köşeye (28) ve buna bitişen dik bir yüzeye (37) sahip bir iç matris (21) arasında belli bir açıda bükülmüş bir profil (24) haline gelecek şekilde biçimlendirilir, burada matrislerin (20,21) dik yüzeyleri (36,37) büyük ölçüde birbirine paralel uzanır, dik yüzeylerin (36, 37) arasında kalan profil bölümü (26) köşelere yönelik bir dövme kuvvetiyle (F) dövülerek köşe kısımlardaki (27) malzemenin plastik olarak biçimlenmesi sağlanır ve bu şekilde biçimlendirilen profillerin (24) birleştirilmesiyle bir dingil gövdesi (1) oluşturulur.
 

 • Adı Soyadı
  EVİN KAZMİRCİ
 • Unvanı / Görevi
  Patent Vekili
 • Kurumu/Kuruluş
  STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş.
 • Telefon
  0-212-3243100
 • E-posta
  patents@stock.com.tr
 • Adres
  BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/İSTANBUL