Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Enerji yönetimi yapan bir akıllı bina sistemi.
İlan Tarihi: 24.03.2015
Lisans verme veya Devir verme
Patent
2013/14316
Enerji yönetimi yapan bir akıllı bina sistemi.
Buluş, bir bina, binaya kullanabileceği elektrik enerjisini sağlayan en az bir alternatif enerji kaynağı, alternatif enerji kaynağının ürettiği elektrik enerjisini depolayan en az bir depolama birimi, enerjinin en verimli şekilde kullanılabilmesi için havanın durumunun tahmin edildiği bir hava istasyonu ve bu hava istasyonundan gelen veriler ile depolama biriminin doluluk oranı kriterlerini göz önüne alarak ve kullanıcının belirlediği yüklerin önem derecelerine göre yükleri öteleyen veya devreye alan ve böylece içerdiği elektrik yüklerinin tüketimlerini izleyen bir kontrol ünitesine sahip bir akıllı bina sistemi ile ilgilidir.
İnşaat, Enerji, Akıllı Ev, Akıllı Şebekeler
Başvuru (Araştırma raporu düzenlenmesi aşamasında)
Buluş ile ilgili ticarileştirme çalışmaları devam etmektedir.
300.000 TL
Teknik bilgi paylaşımı
 • Adı Soyadı
  Ali Rıfat Boynueğri
 • Unvanı / Görevi
  Araştırma Görevlisi
 • Kurumu/Kuruluş
  Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Telefon
  (212) 383 58 50
 • E-posta
  alirifat@yildiz.edu.tr
 • Adres
  YTÜ Davutpaşa Kampüsü C224 Elektrik Müh. Bölümü Esenler / İstanbul