Lisans veya devir verilmek istenen patent, faydalı model veya tasarım korumalı teknolojilere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Türkçe/Turkish        İngilizce/English
Yer çekim kuvvetini mekanik döngüsü olan enerjiye çevirme metodu
İlan Tarihi: 15.04.2015
Lisans verme veya Devir verme
Patent
2013/13765
Yer çekim kuvvetini mekanik döngüsü olan enerjiye çevirme metodu
Tekniğin bilinen durumundan farkı ise yer çekim kuvveti (a), ci kuvveti (b) ve moment kuvveti (c) olarak tanımladığımız 3 fizik kuralının birleşimiyle bir mekanik yapıda senkronize edilmesidir ki; ilk döngüsel devir hızı enerjisini dışarıdan almak suretiyle yerçekimi kuvveti (a) katı, sıvı ve gaz gibi objelere; boyutuna, hacmine ve kütlesine göre ağırlık kazandıran bir kuvvettir ve bu buluşun enerji kaynağı sıvıdır. Ci kuvveti (b); merkez ekseni dışında dairesel döngüsü olan, devir hızına bağlı olarak dışa baskıyı bar basıncı olarak yansıtan bir kuvvettir ve bu buluşun sıvı döngüsü olan merkez ekseni dışında daire yüzeyinde suni bir baraj oluşturma imkânı sağlamaktadır. Moment kuvveti (c); merkez ekseninin dışından merkeze uygulanan bir kuvvettir ve bu kuvvet merkez ekseni dışından, merkezle arasındaki mesafenin uzaklığıyla merkeze uygulanan tork gücünü yükseltir. Ayrıca moment kuvveti bu buluşun sıvı (a) ci kuvvetinin (b) oluşturduğu bar basıncını döngüsel moment kuvvetine çevirerek merkezin tükettiği enerji değerinden daha fazlasını üretmesi nedeniyle dışarıdan bir enerjiye ihtiyaç duymadan kendi artı enerji değerini sıvı devir daimi ile üreterek sürekliliği olan bir tork gücü şeklinde sunmaktadır.
Mekanik döngüsü olan her alan
Başvuru (İncelemeli patent sistemi seçilmiştir. Yayın sonrası Temmuz 2015'te inceleme raporu düzenlenecektir). Ayrıca PCT başvurusu (PCT/TR2014/000455) da mevcuttur.
Proje aşamasında
 
Patent
 • Adı Soyadı
  Hasan Kızıl
 • Unvanı / Görevi
  Patent Sahibi
 • Kurumu/Kuruluş
  Gerçek Kişi
 • Telefon
  (533) 410 28 22
 • E-posta
  hasan.dakrowin@gmail.com
 • Adres
  İstanbul