Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Siklopropan karboksilik asitleri ve bunların ara bileşiklerini hazılamak için yöntem. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 22/08/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 1998/00090
Buluş Başlığı Siklopropan karboksilik asitleri ve bunların ara bileşiklerini hazılamak için yöntem.
Başvuru Sahibi CHEMINOVA AGRO A/S
Buluş Sahibi IB WINCKELMANN;PER DAUSELL KLEMMENSEN;HANS KOLIND-ANDERSEN
IPC Sınıfı C07C 61/35;C07C 62/02;C07D 307/93
Buluş Özeti

Bileşikler 3- (2,2- dikloro-3, 3, 3-trifloro-1-hidroksipropil)-2,2-dimetil- (1R, 3R)- siklopropan karboksilik asit, cis-3- (2,2-dikloro-3,3,3-trifloro-1-hidroksipropil) -2,2-dimetil-siklopropan karboksilik asit ve (1R,5S)-4-(1,1-dikloro-2,2,2-trifloroetil) -6,6-dimetil) -3-okzabisiklo[3.1.0] hekzan-2-on,insektisid aktivitesine sahip siklopropan karboksilat esterleri hazırlamaya mahsus bir yöntemde ara-bileşikler olarak meydana gelirler; söz konusu yöntemde, 6,6-dimetil-4-hidroksi-3-okzabisiklo[3.1.0] hekzan -2-(Biocartol)den çıkılarak, çinko varlığında CF3-CCl X2 ( X=halojen) bileşiği ile reaksiyona sokulur.