Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kesici diş tertibatı. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/08/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2004/02009
Buluş Başlığı Kesici diş tertibatı.
Başvuru Sahibi BAUER MASCHINEN GMBH
Buluş Sahibi WERNER HARTAUSER
IPC Sınıfı E02F 9/28
Buluş Özeti

(57) buluş toprağın işlenmesinde kullanılan hafriyat cihazları için tasarlanmış tek dişli bir kesici diş (10) düzeneğinden oluşmaktadır. Kesici diş bir diş kafası(12), bir diş şaftı (14) ve diş şaftının tek yönlü olarak içine sokulabildiği bir tutucu yuvası(30) bulunmaktadır. Diş şaftı (14) tutucu yuvanın (30) içinde iken giriş yönüne çapraz bir konumda bulunan bir tespit mili(5) aracılığıyla sökülebilir bir biçimde sabitlenmiş olur. Tutucu yuvanın (30) çatal şeklinde iki tutucu koldan meydana gelmesi, tutucu kolların her birinde diş şaftının (14) dar yüzeyine denk gelen birer kenar yüzeyi (36) bulunması ön görülmektedir. Kenar yüzeylerle dar yüzeylerin diş şaftı (14) giriş yönüne dik olarak yer alan bir profil aracılığı ile bütünleşmeleri en azından bir tutucu kolu diş şaftının (14) dar yüzeyine bakan yüzeyinde ve diş şaftının üzerinde karşılıklı gelerek içinden tesbit piminin (5) geçirilebileceği bir delik (3) mevcuttur.