Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Duvara montajlı musluklara entegre edilen tazyik düşürme tertibatı ile bu muslukların açma kapama düzeneğindeki yeni yapılanma TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/08/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2004/02043
Buluş Başlığı Duvara montajlı musluklara entegre edilen tazyik düşürme tertibatı ile bu muslukların açma kapama düzeneğindeki yeni yapılanma
Başvuru Sahibi REŞAT DEMİRCİOĞLU
Buluş Sahibi REŞAT DEMİRCİOĞLU
IPC Sınıfı F16K 1/00
Buluş Özeti

Buluş konusu musluk; duvara montajlı musluklardaki(uzun musluk, kısa musluk, çamaşır musluğu, rekorlu musluk, taharet musluğu, rezervuar musluğu, sebil musluğu, çayomat muslugu vb. musluklardaki) açma kapama düzeneği ile tazyik ve debi düşürme tertibatındaki gelişmeyle ilgili olup , ayaklı kartuşun (3) monte edilmesi için musluk gövdesi (1) içerisinde tasarlanan kısımlar (1.03,1.04,1.07) ile bahsedilen bu musluk sisteminde ayaklı kartuşun çalışabilmesi için gövde (1) içerisinde tasarlanan kartuş su giriş delikleri (1.05), kartuş su çıkış deliği (1.06) ve tesisattan gelen tazyikli suyun tazyiğini ve debesini düşürmek için gövde kuyruk borusu (1.02) içerisinde tasarlanan tazyik düşürme tertibatını (1.09,6,6.01,7,8,9,10,11,12) içeren bir musluktur.