Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Entegre filtreli enjektör. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2004/02049
Buluş Başlığı Entegre filtreli enjektör.
Başvuru Sahibi ROBERT BOSCH GMBH
Buluş Sahibi AXEL HOCKENBERGER
IPC Sınıfı F02M 61/16
Buluş Özeti

İçten yanmalı motorlarda kullanılan yüksek basınçlı püskürtme sistemlerinde enjektör memesindeki delik çaplarının küçülmesi beraberinde yakıt içindeki çok küçük katı parçacıkların bile bu delikleri tamamen veya kısmen tıkaması tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. Bu buluş ile enjektör memesi (7) deliklerinin (8) yakıt veya püskürtme sisteminden kaynaklanan katı parçacıklar ile tıkanmasını önleyen ve her türlü yakıt püskürtme enjektörüne uygulanabilecek bir entegre filtre açıklanmaktadır. Ayrıca entegre filtre içinde bulunan ve katı parçacıkların birikebileceği bir yapıya sahip olan bir toplama hacmi (12) sayesinde entegre filtre elemanı uzun bir işletme ömürüne sahip olacaktır.Entergre filtre ile ilave bir kazanım ise enjektör iğnesinin (5) fatura (13)boyutunu beli,rleyerek iğne (5) kapalı konumda iken dış yüzeyinin (15) üzerinde yer alan eliklerin (6) bir bölümünü örtmesi ve böylece püskürtme başlangıcından ilerleyen püskürtme sürecinde akış kesitini değiştirerek kademeli püskürtme olanağının sağlanmasıdır.