Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Basınç odasız enjektör sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2004/03163
Buluş Başlığı Basınç odasız enjektör sistemi
Başvuru Sahibi ROBERT BOSCH GMBH
Buluş Sahibi ÜMİT GÜNDÜZ;HAŞİMAN ÜSKÜDAR;HÜSEYİN KÖSE
IPC Sınıfı F02M 61/10;F02M 61/16
Buluş Özeti

Bu buluş içten yanmalı motorlarda yaygın olarak kullanılan enjektör sistemini enjektör memesinin üst gövde (7) kısmı ile püskürtme deliklerinin bulunduğu alt gövde (8) kısmını iki ayrı parça şeklinde yapmayı öngörmektedir. Yakıt kanalının (11) enjektör gövdesi iç yüzeyi (12) ile enjektör iğnesi arasındaki halka şeklindeki yakıt kanalına açılan kesiti (13) günümüzde yaygın olarak kullanılan basınç odalı (5) enjektör sistemlerinden farklı olarak çok daha geniş bir açıya sahip olduğundan keskin ve ince cidarlı bir geometrinin oluşması önlenmektedir. Böylece enjektör meme gövdesi iç yüzeyinde yakıt kanalının birleşim bölgesine (13) gerilim birikimine engel olmak için bir basınç odası ile ilave hacim oluşturma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bu durum enjektör iç yüzeyine (4,12) ek bir basınç odası (5) açma işlemi gerektirmediği için üretim maliyetini düşürmektedir. Basınç odasının (5) ortadan kalkması ani kesit değişimlerinin ve ilave hacmin neden olacağı hidrolik kayıplar, DEVAMI VAR.