Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kol Bağlantı Elemanı TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 23/02/2015
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2005/00349
Buluş Başlığı Kol Bağlantı Elemanı
Başvuru Sahibi EKSAN MEKANİZMA MAKAS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BÜLENT YONDEMİR
IPC Sınıfı F16B 12/00;F16B 12/40
Buluş Özeti

Buluş, mobilya, kanepe ve baza v.b. ürünlerin iç yapılanmalarındaki köşeleriniteşkil eden arka kasa elemanı (3), yan kasa elemanı (4) ve yan kolun (5) gönyeli bir şekilde birleştirilmesini sağlayan kol bağlantı elemanı ile ilgili olup, yan kasa elemanının (4) arka kasa elemanına (3) gönyeli bir şekilde bağlanmasının sağlanması için, arka kasa elemanı (3) ve yan kasa elemanı (4) ile irtibatlı metal esaslı en az bir köşe birleştirici eleman (2), yan kolun (5) yan kasa elemanı (4) ile gönyeli bir şekilde birleştirilmesinin sağlanması için, yan kolun (5) üzerinde metal esaslı silindirik formunda en az bir yan kol bağlantı elemanı (6), içermesi ile karakterize edilmektedir.