Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Belge güvenlik bandı ve güvenli belge. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/07/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2005/05190
Buluş Başlığı Belge güvenlik bandı ve güvenli belge.
Başvuru Sahibi BANQUE DE FRANCE;LEONHARD KURZ STIFTUNG CO. KG
Buluş Sahibi MAURICE PERRON;WERNER REINHART;JEAN-MICHEL GRIMAL;MAURICE PERRON;WERNER REINHART;JEAN-MICHEL GRIMAL
IPC Sınıfı B42D 15/00;B42D 15/10
Buluş Özeti

Bu buluş, üzerinde bandın boylaması yönünde genellikle metal bölgeler ve saydam bölgelerden bir almaşıklığın bulunduğu ve söz konusu almaşıklığın güvenli kılınacak belgenin tamamını kapsayacak bir ölçekte, bandın üzerine konacağı belgelerin çoğaltılmasına karşı bir koruma oluşturacak şekilde bir karşıtlık oluşturabileceği bir destek içeren ve bandın, güvenliği sağlanacak belgeye ilişkin ölçek tadanlı ayrıntıya dayanan optik bir etki yaratmak üzere genellikle metal ve/veya genellikle saydam bölgeler içermesi ve bu optik etkinin, bahsi geçen belgenin ayırt edilmesini sağlayan belirgin bir özelliğinin üretilmesine izin vermesi ile karakterize edilen bir güvenlik bandı ile ilgilidir. Buluş ayrıca, bahsi geçen bandı içeren güvenlik belgesi ile ilgilidir.