Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Metal bir yüzey üzerine seçici absorplayıcı film kaplama yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2006/02074
Buluş Başlığı Metal bir yüzey üzerine seçici absorplayıcı film kaplama yöntemi.
Başvuru Sahibi FİGEN KADIRGAN
Buluş Sahibi FİGEN KADIRGAN
IPC Sınıfı C25D 5/14;F24J 2/46;F24J 2/48
Buluş Özeti

Yüksek verimli güneş kollektörlerinin yapımında kullanılmak üzere bakır/bakır kaplı metal, alüminyum ve saç levhalar veya diğer metalik yüzeyler üzerine güneş enerjisini seçici olarak absorplayan ince filmlerin hazırlanması. Spektral olarak seçici yüzeylerle kaplanmış bazı metallerin profilleri yüksek verimli güneş kollektörlerinin imalatında kullanılır. Bu patentin konusu, bakır, saç, alüminyum veya diğer metal levhaları elektrokimyasal olarak nano kalınlıkta bir film ile kaplayarak spektral olarak seçici yüzeyler oluşturmak ve bu yüzeylerin korrozyona direncini arttırmaktır. Böyle yüzeylere sahip bakır, alüminyum , saç veya diğer metal plakalar güneş spektrumunda UV ve yakın kızıl ötesi bölgeyi yüksek oranda absorplarken, kızıl ötesi bölgede de düşük seviyede emisyon yapmaktadır. Bu da plakaların güneş kollektörü olarak kullanımında olumlu etki yaparak yüzeyin ısıl verimini arttırmaktadır. Yüzeyin spektral seçiciliğini veren nano boyutta siyah film, alüminyum, bakır, çelik veya diğer metal profiller üzerine iki aşamalı olarak güneş enerjisini absorplayan siyah nikel tabakasının nikel tuzlarından elektrokimyasal olarak sabit akımda elektrolizi ile oluşturulur.