Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Diyafram piston fren körüklerinde çözülemeyen alt gövde bağlantıları. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/09/2016
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2006/04675
Buluş Başlığı Diyafram piston fren körüklerinde çözülemeyen alt gövde bağlantıları.
Başvuru Sahibi ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi YAVUZ BATTAL;AHMET AKIN
IPC Sınıfı B60T 1/00
Buluş Özeti

Bu buluşla geliştirilen diyafram piston fren körüklerinde çözülemeyen alt gövde bağlantıları; alt gövdenin aratas ile bağlantı bölgesinde ve alt gövdenin üzerinde kale suru gibi kısımlar ve bu kısımların, aratasın alt gövdeye oturtulması sonrasında içe doğru bastırılarak aratas üzerine kapatılması, alt gövdenin üzerinde çevresi boyunca belirli aralıklarla oluşturulmuş kale suru gibi kısımlar ve buna karşılık aratas üzerinde boş kısımlar bulunması, alt gövdenin aratas ile birleşme yüzeyinde çevresi boyunca belirli aralıklarla altlı üstlü açılmış yarıklar, aratasın çevresine açılmış kademe bulunması, bilezik, etek, bilezik parçasının üstünde çıkıntılar, aratas üzerinde belirli aralıklarla yerleştirilmiş çıkıntılar, anahtar delikleri, pim delikleri ve pim ile karakterize edilmektedir.