Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elevatör kovası TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/10/2016
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2006/05266
Buluş Başlığı Elevatör kovası
Başvuru Sahibi NECDET KAYA
Buluş Sahibi NECDET KAYA
IPC Sınıfı B65G 25/00
Buluş Özeti

Buluş konusu elevatör kovası, kamyonlarla üremelere dökülen buğdayları yukarı elek katlarına getirmekte ve ayrıca unlan da elek katlarından alıp depolara boşaltmakta kullanılmaktadır Yüksek yoğunlukta polietilen malzemeden, yekpare olarak yapılmaktadır. Polietilen elevatör kovasının erime noktası sıcaklığı 130 °C, bozunma sıcaklığı 300 °C dir. 20 °C deki suda çözünürlüğü de sıfırdır, içerisinde ağır metaller olarak adlandırılan Cd, Pb, Cr, ve Hg içeren pigment yoktur. Elevatör kovasının (1), arka kenar (2) uzunluğu ile alt kenar uzunluğunun köşe açısı 80 derece olup, kova (1), bağlantı deliklerinden (4) koko cıvataları vasıtasıyla elevatör kayışlarına bağlanır. Kova (1) üzerinde bulunan kanal (3) mukavemeti sağlamaktadır.