Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Doğalgaz sayacı numaratörü TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2006/05668
Buluş Başlığı Doğalgaz sayacı numaratörü
Başvuru Sahibi MUSTAFA NURDOĞAN
Buluş Sahibi MUSTAFA NURDOĞAN
IPC Sınıfı G01F 1/05;G01F 15/00
Buluş Özeti

Doğal Gaz sayacı Numaratörü; numaratör gövdesi, numaratör mekanizma grubu ve numaratör dişli grubu olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Numaratör gövdesi (1) ön yüzünde gözüken faturalı yapıda Soket vidalama yuvası (5), Pals Soket yuvası (6), Gövde (1) vidalama yuvası (7) kurşun mühürleme halkası (8) ve vidalama yuva (7) tapası (20) bulunmaktadır. Numaratör Mekanizma grubu, 8 adet Numaratör diski (9) ve mili (10) ile kademeli hareket sağlayan 7 adet hareket iletme çarkı (11) ve milinden (12) ibarettir. Numaratör Dişli grubu, sabit sonsuz vidalı dişli (13), sabit hareket aktarma dişlisi (14), mafsallı hareket aktarma dişlileri (15), hareket aktarma dişli mafsalı (16), mafsallı tahrik dişlisi (17), büyük kalibrasyon dişlisi (18) ve küçük kalibrasyon tahrik dişlisinden (19) ibarettir. Montajlı yapıyı muhafaza eden Numaratör gövdesi, (1) ön yüzünde takılmış olan şeffaf cam (2) polimer plastiğinden yapılmış etiketin (4) kaymasını ve şeffaf camın (2) çökmesini engelleyen plastikten yapılmış cam altı pimi (3) ve plastikten yapılmış yuva tapasının (20) yanısıra aynı Numaratör gövdesi (1) ön yüzünde gözüken faturalı yapıda Soket vidalama yuvası (5), Pals Soket yuvası (6), Gövde (1) vidalama yuvası (7) kurşun mühürleme halkası (8) ve vidalama yuva (7) tapasını (20) da bulundurmaktadır. Bu fiziki yapısı ile aynı gövdede numaratör gövdesi (1) ve kurşun mühürleme halkası (8) bulunmaktadır. Doğalgaz sayacı içinden akışkanın geçmesiyle büyük kalibrasyon dişlisine (18) geçmeli küçük kalibrasyon tahrik dişlisi (19) birlikte aynı yönde dönmeye başlar, mafsaldaki (16) tahrik dişlisi (17) aksi yönde dönerken, mafsallı hareket aktarma dişlisi (15) sabit hareket aktarma dişlisini (14) ayni aktarma dişlisi (14) sabit sonsuz vidalı dişlisinin (13) ters yönde dönmesiyle Numaratör Mekanizma grubunu harakete geçirir. Aynı dişli grubu ters yönde harekete geçirildiği zaman mekanizma grubu diski (9) bir önceki gibi aynı yönde dönmektedir.