Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Anti-brucella antikor tanı kitleri TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2006/06661
Buluş Başlığı Anti-brucella antikor tanı kitleri
Başvuru Sahibi NEVZAT YURDUSEV;OKTAY GENÇ;ÖZLEM BÜYÜKTANIR
Buluş Sahibi ÖZLEM BÜYÜKTANIR;NEVZAT YURDUSEV;OKTAY GENÇ;ÖZLEM BÜYÜKTANIR;NEVZAT YURDUSEV;OKTAY GENÇ;NEVZAT YURDUSEV;ÖZLEM BÜYÜKTANIR;OKTAY GENÇ
IPC Sınıfı G01N 33/50
Buluş Özeti

Sığır,koyun ve insan biyolojik sıvılarında farklı immünoglobulin alttipi anti-Brucella antikorların tespitine yönelik olarak Brucelto bakterisine özgü dört farklı antijen içeren (lipopolisakkarit, O-polisakkarit, bakteri hücre lizatı ve bu Uzatın kromatografi yöntemiyle ayrıştırılan bazı fraksiyonlar) ve enzimatik ve/veya enzimatik olmayan immünofiltrasyon yöntemine dayalı immünolojik tanı araç ve kitleri geliştirildi. Söz konusu tanı araç ve kitleri, yalnız kısıtlı altyapılarda değil saha koşullarında da herhangi bir cihaza gereksinme duyurmadan kan ve süt serumlarında anti-Brucella antikorların tespitini kolay, hızlı, duyarlı ve özgün olarak sağlamaktadır.