Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Aşırı sert karbon nano yapılar katarak alüminyum karışımlarının fiziko mekanik göstergelerini (parametre değerlerini) artırma metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2006/07614
Buluş Başlığı Aşırı sert karbon nano yapılar katarak alüminyum karışımlarının fiziko mekanik göstergelerini (parametre değerlerini) artırma metodu.
Başvuru Sahibi YÜKSEK TEKNOLOJİ MALZEMELERi ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş.
Buluş Sahibi STAVRI YANEV STAVREV
IPC Sınıfı B82B 1/00;C22C 1/02
Buluş Özeti

Buluş,sert karbonlu nano yapılar katarak alüminyum karışımlarının fiziko mekanik göstergelerinin (parametre değerlerinin) arttırılması metoduyla ilgilidir. Uygulama alanları otomobil yapımı, uçak ve füze yapımı, gemi yapımı, uzay teknolojisi ve özel teknik araçlardır. Aşırı sert karbonlu nano yapıları katarak alüminyum karışımlarının fiziko mekanik göstergelerinin (parametrelerinin) arttırılması metodunun özü, korumak ve homojenleştirmek amacıyla süpürme yoluyla fırında eritilmiş alüminyum karışımına % 0,1-15 ağırlık birimi miktarında 10 - 260 A ebatında aşırı sert karbonlu nano yapıları ilave edilmesinden ibarettir. Daha sonra elde edilen karışım belli sıcaklıklardaki matrislere ve ayak çubuğuna dökülüp konvansiyonel yolla termik işleme tabii tutulur. Kilit sözcükleri: ultra disperse elmas tozu, aşırı sert nano yapıları, alüminyum karışımı, karbon.