Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Buharlaşan su kaybını azaltmak için bir kaplanmış toz üretme yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/00589
Buluş Başlığı Buharlaşan su kaybını azaltmak için bir kaplanmış toz üretme yöntemi.
Başvuru Sahibi ROBERT O BRIEN
Buluş Sahibi ROBERT O BRIEN
IPC Sınıfı B01J 19/16
Buluş Özeti

Mevcut buluş, buharlaşmayı kısıtlayan monotabakalar üretmek için yöntemler sunmaktadır. Daha özel olarak, mevcut buluş, buharlaşmayı kısıtlayıcı bir monotabaka olarak, bir su kütlesinin yüzeyi üzerine dağıtmak için uygun bir kaplanmış toz üretmek için yöntemler sunmaktadır. Kaplanmış toz güvenli olarak, iyi bir verimle, hafif koşullar altında, iyonik bileşiklerin toz tanecikleri ile, amfifilik bileşikleri karıştırarak yapılır.